فرم دريافت ساين

احتراما جهت دريافت ساين و استفاده از امکانات وب سايت رزرواسيون ، فرم زير را تکميل نموده و و پس از مهر و امضاء به همراه مدارک ثبت آژانس  به شماره 42109 (021) داخلي 6 فکس نمائيد.

نام آژانس :

نام مدير عامل :

داراي مجوز بند :

پست الکترونيک مديريت :

تلفن :

فکس :

نام و نام خانوادگي (نماينده آژانس) :

پست الکترونيکي کاربر :                                                                                              

نام کاربري به انگليسي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه رمز به انگليسي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس آژانس :

·        جهت استفاده از ساين فوق، لطفه به وب سايت اينترنتي  www.tafarojgasht.com مراجعه فرمائيد.

·        جهت امنيت بيشتر ، رمز عبور خود را هر ماه يک بار تغيير دهيد.

·       اين ساين متعلق به آژانس درخواست کننده مي باشد و هر گونه عواقب ناشي از سوء استفاده کارکنان از اين اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده مي باشد.

اينجانب :                              سمت :                      کليه موارد مشروحه فوق را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها ميدانم.
سایر اعلانات