امکان صدور پروازهاي سيستمي ايران اير و آسمان در مسير داخلي
 .حضور مسافر در فرودگاه يک ساعت و نيم قبل از پرواز *
. ارائه کارت شناسايي معتبر و عکس دار جهت صدور و استرداد بليت *
 .شرايط تعويض و استرداد بليت داخلي در هر نرخ متفاوت مي باشد *
 .پروازهاي سيستمي در قيمت هاي پايين غيرقابل استرداد ميباشد *
  .نکته : هر گونه تغيير در پرواز و نام مسافر شامل جريمه بر اساس قوانين همان ايرلاين است *سایر اعلانات